wordpressWordPress är ett oerhört anpassningsbart och definitivt användbart verktyg för skapandet av hemsidor. Även om WordPress oftast används till att skapa bloggar av olika slag så fungerar det även som ett CMS-verktyg och kan i princip byggas om till vilken typ av hemsida som helst. Det bästa med WordPress är att det är ett så kallat ”Open Source”-projekt som kort och gott betyder att vem som helst har tillgång till källkoder och kan ändra lite som han eller hon vill.

Mycket av WordPress är byggt på så kallade teman som egentligen är kod som i sin tur presenteras som någonting visuellt. Det finns redan ett antal olika teman installerade från start och man kan även köpa teman från tillverkare, eller så kan man om man har kunskapen för det göra sina egna teman!

Vad kan jag använda WordPress till?
Som vi nämnt tidigare så kan WordPress användas både som blogg och som en vanlig hemsida, det hela blir helt enkelt vad man själv väljer att göra det till. Förutom att vara just en oerhört bra plattform för skapandet av en hemsida eller en blogg så kan det också vara ett bra sätt att lära sig koda i ett nytt språk. Man kan med andra ord skapa sin helt gratis hemsida via WordPress och därefter försöka att ändra den och lära sig under tiden hur språket fungerar och vad för effekter det kan ha på din WordPress-sida.